Fakultetski program

Kuća Velebita je na raspolaganju svim znanstvenim i obrazovnim institucijama koje je žele uključiti u razne programe svoje terenske nastave, edukacije i stručnog usavršavanja. Najavite se za stručni obilazak Kuće uz vodstvo geologa, šumara ili biologa, ovisno koje vam je područje interesa.

Za praktičnu i terensku nastavu možete koristiti razne lupe, vage, lasere, geološke čekiće, fotoaparate, dvoglede, mikroskope, mikroskopske kamere, mrežice za kukce i leptire botaničke preparate, vlagomjere, termometre, pH metre za tlo i tekućine…


Ostali programi


Copyright © 2024. Kuća Velebita. Sva prava pridržana.

Dizajn i izrada Prospekt