Kontakti-dodatno

< Natrag

Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja

Stručna voditeljica - Katarina Blažević: 053 665 381
e-mail: zastita@np-sjeverni-velebit.hr

Viša stručna savjetnica - geologinja – mr. sc. Dubravka Kljajo: 053 665 386
e-mail: geolog@np-sjeverni-velebit.hr

Stručni suradnik za promidžbu - Vedran Katalinić: 053 665 393
e-mail: promidzba@np-sjeverni-velebit.hr

Stručna savjetnica - šumarica - Irena Krušić Tomaić: 053 665 389
e-mail: sumar@np-sjeverni-velebit.hr

Stručna suradnica - botaničarka - Franka Grbavac: 053 665 388
e-mail: biolog@np-sjeverni-velebit.hr

Stručni suradnik - edukator - Branimir Šajatović: 053 560 117
e-mail: branimir@np-sjeverni-velebit.hr

Stručna suradnica - edukatorica - Mariela Crnko-Kovač: 053 560 117
e-mail: edukator@np-sjeverni-velebit.hr

Stručni referent - informator - Darko Devčić: 053 560 117
e-mail: kuca-velebita@np-sjeverni-velebit.hr

Odjel nadzora, tehničkih poslova i održavanja

Glavna čuvarica prirode - Ljiljana Tonković: 053 665 382
e-mail: nadzor@np-sjeverni-velebit.hr

Čuvari prirode:

Ivica Krmpotić: 098 626 643
Adam Rukavina: 099 313 89 41
Vladimir Lopac: 099 231 72 12
Alen Nekić 099 533 74 59

Odjel općih i zajedničkih poslova

Voditeljica Odjela - Renata Devčić: 053 665 383
e-mail: racunovodstvo@np-sjeverni-velebit.hr

Tajništvo Ustanove: 053 665 380
e-mail: ured-ravnatelja@np-sjeverni-velebit.hr

Copyright © 2023. Kuća Velebita. Sva prava pridržana.

Dizajn i izrada Prospekt