Novosti

22. svibnja - Međunarodni dan biološke raznolikosti

21.svibanj.2020

Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježava se od 22. svibnja 1993. godine, čime se ukazuje na važnost biološke raznolikosti u održivom razvoju. U Republici Hrvatskoj 22. svibnja uz Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježava se i Dan zaštite prirode, kojeg je donošenjem Zakona o zaštiti prirode 2003. godine proglasio Sabor Republike Hrvatske. Važno je istaknuti kako je Republika Hrvatska sa oko 37 000 opisanih vrsta po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih europskih zemalja.

Ovogodišnji slogan Dana biološke raznolikostiNaša rješenja su u prirodi – simbolički ukazuje kako je potrebno preispitati naš odnos s prirodom. Podsjećamo se kako smo potpuno povezani i ovisni o zdravom i očuvanom ekosustavu, jedinom koji nam omogućuje izvore vode, hrane, sirovine i energije. Stoga nam obilježavanje Međunarodnog dana biološke raznolikosti također može poslužiti kao podsjetnik na smjer našeg upravljanja ekosustvima i pravac budućih postupanja.

Nacionalni park Sjeverni Velebit geografski pripada Dinarskom gorju, području kojeg karakterizira izrazita reljefna raščlanjenost i biološka raznolikost. Na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit nalazimo mnogobrojne vrste iz carstava gljiva, biljaka i životinja; više od 900 vrsta i podvrsta flore, 400-injak vrsta kralježnjaka i beskralježnjaka te 380 vrsta gljiva. Šume, travnjaci, jame, lokve i cretovi – staništa ispod i iznad površine tla - predstavljaju osnovnu podlogu za opstanak rijetkih i ugroženih vrsta zabilježenih na području Parka.

Prirodni krajolik Velebita u prošlosti je bio korišten od strane čovjeka, ali bez narušavanja ravnoteže sustava – u suživotu s prirodom. Moderne težnje kao što je pitanje održivog razvoja tada su bile svakodnevnica. Sadašnji fokus aktivnosti nalazi se na težnji za očuvanjem prirodnih, uglavnom neizmjenjenih ekosustava kako bismo uspjeli očuvati ugrožene i endemične vrste te pridonijeti ispravnom odnosu prirode i čovjeka.


Copyright © 2021. Kuća Velebita. Sva prava pridržana.

Dizajn i izrada Prospekt