Novosti

Obavijest o natječaju - stručni/a suradnik/ca edukator/ica

20.sij.2020

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/17) i čl. 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike za radno mjesto stručni/a suradnik/ca – edukator/ica – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme (KLASA: 112-01/18-01/06, URBROJ: 517-03-1-1-18-171 od 31. prosinca 2018.) ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, donijela je Odluku kojom se raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

stručni/a suradnik/ca – edukator/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama br. 7/2020, od 17. siječnja 2020. godine, te posredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove.


Copyright © 2021. Kuća Velebita. Sva prava pridržana.

Dizajn i izrada Prospekt